ANDELSSELSKABET
GRIMSTRUP VANDVÆRK

I undermenuen til venstre kan resultaterne af Vandværkets officielle vandprøver ses. Det er også muligt at se vore regnskaber samt læse mødereferater fra generalforsamlinger.

Grimstrup Vandværk c/o Mona Lund, Grimstrup Hovedvej 38 Grimstrup, 6818 Årre
E-mail:
grimstrupvandvaerk@gmail.com  CVR 20349557

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk