ANDELSSELSKABET
GRIMSTRUP VANDVÆRK

Vandets kvalitet:

EUROFINS Laboratorium i Vejen udtager prøver og analyser fra boringer, vandværket og tilfældige tappesteder iflg. Vandforsyningslovgivningen.

Vandværkets 2018 information til forbrugerne ang. vandkvalitet


 

Vandkvalitetsprøver 2018

22. Februar (begrænset kontrol)

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk