ANDELSSELSKABET
GRIMSTRUP VANDVÆRK

Vandets kvalitet:

EUROFINS Laboratorium i Vejen udtager prøver og analyser fra boringer, vandværket og tilfældige tappesteder iflg. Vandforsyningslovgivningen.

Vandværkets 2017 information til forbrugerne ang. vandkvalitet


 

Vandkvalitetsprøver 2018

22. Februar (begrænset kontrol)

 

Grimstrup Vandværk c/o Mona Lund, Grimstrup Hovedvej 38 Grimstrup, 6818 Årre
E-mail:
grimstrupvandvaerk@gmail.com  CVR 20349557

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk