Grimstrup Vandværk er fysisk beliggende på Digevej 15 i Grimstrup. Vandet indvindes fra 2 boringer i skovkanten af Grimstrup Krat, boringerne er filtersat til 45 meter under terræn.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk