ANDELSSELSKABET
GRIMSTRUP VANDVÆRK

Grimstrup Vandværk er fysisk beliggende på Digevej 15 i Grimstrup. Vandet indvindes fra 2 boringer i skovkanten af Grimstrup Krat, boringerne er filtersat til 45 meter under terræn.

Grimstrup Vandværk c/o Mona Lund, Grimstrup Hovedvej 38 Grimstrup, 6818 Årre
E-mail:
grimstrupvandvaerk@gmail.com  CVR 20349557

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk